sunnyshop.cz

§Internetové obchody www.amio.cz a www.sunnyshop.cz provozovala do začátku roku 2019 právnická osoba DASI s.r.o., IČO: 26970449, zapsaná 6. června 2005 se sídlem Jeronýmova 1898/20, Židenice, 618 00 Brno dle OR zastoupena jednatelem Petrem Klučkou, nar. 12. září 1970, Brno-Černovice, Húskova 1042/12, PSČ 618 00.

Insolvenční řízení na návrh dlužníka bylo zahájeno na základě vyhlášky Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 26 INS 5376/2019-A-3 ze dne 10. 4. 2019. Zde můžete přihlásit i svoji pohledávku. Aktuální stav na stránce insolvenčního řízení.

Vzhledem k tomu, že doména sunnyshop.cz byla registrovaná nejméně od roku 2007 a od roku 2016 parazitovala podobností názvu na dobrém jméně jiné společnosti, byla tato doména v aukci v roce 2019 odkoupena za účelem předejití rizika zneužívání podoby s názvem zmíněné společnosti.